Jdi na obsah Jdi na menu
 


Švýcarsko

1. 4. 2008

Švýcarsko

„Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy!“ – Žalm 111,10

Počet obyvatel: 7 262 372
Hlavní město: Bern
Nejrozšířenější náboženství: římští katolíci, protestanti
Etnické skupiny: Němci, Francouzi, Italové, Rétorománi
Poloha: Švýcarsko leží ve střední Evropě, východně od Francie, severně od Itálie

„Při úsvitu nebe když rudne a slunce k nám proráží, ty sám, ó Pane, se zjevuješ v té záři; Alpy když stkví se ve slávě a lesku, modli se k Bohu, jen jemu se poddej, věz a rozuměj – On přebývá v naši zemi.“ Tato slova tvoří první sloku nádherné švýcarské státní hymny. Zdá se, že poetická lyrika (prorocky) zve Boha, aby přišel a přebýval mezi Švýcary a byl Pánem jejich země.

Malé, hornaté a bohaté Švýcarsko je proslulé vysokou životní úrovní. Příhodná poloha v srdci Evropy učinila ze Švýcarska oblíbené místo pro pořádání nejrůznějších mezinárodních konferencí. Například Ženeva je sídlem několika humanitárních agentur.

Proslulá politická neutralita a izolované umístění země (přirozeným způsobem chráněné pohořími), společně umožnily, aby Švýcarsko opakovaně sehrálo bezpečnou a přitom klíčovou úlohu v evropských záležitostech. Tyto faktory také vzbudily rozšířenou touhu po vlastnictví bankovního účtu ve Švýcarsku – záruka anonymity umožnila místnímu bankovnictví získat bohatství a moc v celosvětovém měřítku. Právě bankovnictví učinilo z města Zürich jedno z nejvýznamnějších evropských finančních center.

Švýcarský Zürich není jen bohatým finančnickým centrem. Město je rovněž centrem bohatého duchovního dědictví, které pochází z počátku 16. století. Bůh si tehdy použil mladého kněze jménem Ulrych Zwingli, aby přinesl do sborů ve Švýcarsku reformaci. Zwingli došel k přesvědčení, že skutečným základem církve může být jedině zvěstování Písma svatého ve svobodě. V roce 1523 Zwingli (s plnou podporou občanských institucí) vystoupil proti klášterním slibům, celibátu duchovních, přímluvám svatých, existenci očistce, obětnímu významu mše, a také učení, že spasení lze dosáhnout dobrými skutky. Zwingliho reformační hnutí se rychle rozšířilo i do Německa a Maďarska. Bůh si Zwingliho použil, aby lidem odhalil pravdu o spasení z milosti skrze víru.

Boží jednání se však neobešlo bez problémů. Obyvatelé Švýcarska se rozdělili mezi přívržence Zwingliho reformačního učení a katolických doktrín. Náboženské spory pokračovaly až do získání nezávislosti Švýcarska oddělením od Svaté říše římské v roce 1648. Dramatické události Francouzské revoluce a rozmach Napoleonské říše znamenaly pro Švýcarsko období plné zmatku. Většina území byla připojena k Francii. Švýcarsko rozervané mnoha lety náboženských svárů hledalo řešení svého utrpení. Když byla na Vídeňském kongresu v roce 1815 obnovena nezávislost Švýcarska, byl za základ politických a náboženských rozhodnutí země ustanoven princip neutrality. Ovlivnila neutrální politika také duchovní atmosféru země? Podívejme se na některé statistické údaje o současné církvi.

Více než tři miliony obyvatel Švýcarska se dnes hlásí k římskému katolicismu. Již téměř dvě století do Švýcarska – zvláště do oblasti okolo Ženevského jezera – přichází mnoho pravoslavných křesťanů, zejména Rusů. Druhé nejpočetnější zastoupení v zemi má protestantská církev – přes 2,7 milionu členů. Podle odhadu zveřejněného ve Christian World Encyclopedia (Křesťanská světová encyklopedie) „se očekává, že nevěřící a ateisté v polovině 21. století dosáhnou podílu 15 % a podíl křesťanů se do roku 2025 pravděpodobně sníží z 98,2 % na méně než 87 %.“ Modlete se, aby Bůh tyto odhady zvrátil a aby mnozí Švýcaři v nadcházejících měsících a letech přišli ke Kristu.

Modlete se, aby obyvatelé Švýcarska získali nové porozumění Bibli a spasení. Proste Boha, aby se dotýkal jejich srdcí a dával jim prožívat svou přítomnost, když zpívají svou státní hymnu. Kéž Bůh Švýcarsko nejen navštíví, ale přebývá mezi místními obyvateli v moci a majestátu.


Modlitební témata:

  • Velcí reformátoři, Calvin a Zwingli, vyložili kdysi v této zemi pravdy Písma. Dnes však jen málo návštěvníků církve na osobní rovině rozumí tomu, co skutečné křesťanství znamená. Modlete se, aby Pán dal obnovil mezi Švýcary touhu po svém Slově. Proste Pána, aby se dotýkal lidských srdcí a obnovil vizi k přijetí evangelia.
  • V katolických kantonech, zejména v jižní a centrální části Švýcarska, začíná růst zatím skromné evangelikální svědectví. Několik staletí staré předsudky a náboženská polarizace se začínají hroutit. Modlete se, aby mnozí lidé nalezli osobní vztah s Ježíšem a došli k jistotě spasení.
  • Modlete se za hlubší jednotu v modlitbách a vizi mezi evangelikálními vedoucími z různých denominací. Proste Pána, aby povolal modlitební vedoucí, kteří se budou modlit za probuzení ve Švýcarsku.
  • Proste Boha, aby dal vzniknout silnému modlitebnímu hnutí. Nepřetržité (24/7) modlitební hnutí se již začíná šířit mezi mladými lidmi ve Švýcarsku. Proste Pána, aby toto hnutí v nadcházejících dnech ještě rozšířil.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář